יום שני, 30 בינואר 2017

שבט תשע"ז Shvat 5777

הירח החדש של חודש שבט נראה בישראל ביום ראשון בערב (אור לג' שבט) 29/1/2017 החל מהשעה 17:12


 • רוי הופמן - גבעת רם - ירושלים 17:12 (במשקפת 25*100 משעה 16:58)
 • משה רוט - רחובות - 17:13
 • גדי איידלהייט - רמלה - 17:13
 • נריה ואדווה הרואה - מושב מצליח - 17:24. גם בנו הקטן של נריה בן השנה וחצי הצביע על הירח! אחד הצופים הצעירים ביותר שהיו לנו.
 • יעקב נמט - חיפה - 17:37
 • נולה טנדרוק -- קדומים - 17:30
 • תום רוזנפלד - תל אביב - 17:43נציין שמארצות הברית הירח נראה יום קודם, במוצאי שבת 28/1/2017. למשל מאריזונה בשעה 18:47 אזור זמן MST.

תמונה של רוי הופמן משעה 17:30
New moon 29/1/2017 Roy Hoffman
New moon 29/1/2017 Roy Hoffman
תמונה של תום רוזנפלד
New moon 29/1/2017 Tom Rosenfeld

New moon 29/1/2017 Tom Rosenfeld


התמונה הבאה צולמה על ידי עופר גבזו דרך טלסקופ קטן (קוטר 7 סנטימטר) במסננים שונים והורכבה לכדי תמונה אחת. שימו לב לפרטים הרבים על פני הירח. התמונה הפוכה.
The following photo by Ofer Gabzo through a 2.75" telescope (and thus mirrored) shows many details on the moon's surface.
New moon 29/1/2017 Ofer Gabzo
New moon 29/1/2017 Ofer Gabzo


The new moon of Shavt seen from Israel on Sunday 29/1/2017 
 • Roy Hoffman - I saw the Moon from Givat Ram-Safra Campus, Jerusalem, Israel this evening, Sunday 29th January 2017. The sky was clear and the Moon was easily visible with binoculars (25 x 100mm) at 16:58 (UTC+02). I saw the Moon with the naked eye starting at 17:12. Temperature 9.5 °C, pressure 932 mbar, humidity 50%. The photograph was taken at 17:30.
 • Moshe Rott- Rechovot - 17:13
 • Gadi Eidelheit - Ramla - 17:13
 • Neria and Adva Haroe - Matzliach - 17:24 together with Neria's 1.5 years old boy, one of our youngest observers!
 • Yaakov Nemet - Haifa - 17:30
 • Nola Tendrock - Kedumim - 17:30
 • Tom Rosenfeld - Tel-Avai - 17:43
From US the moon was seen on Saturday 28/1/2017 for example at 18:47 MST from Arizona.
יום ראשון, 22 בינואר 2017

הכנה לירח שבט התשע"ז Prepare for new moon Shvat 5777

הירח החדש של חודש שבט יראה מישראל ביום ראשון (אור לג' שבט) 29/1/2016. הירח יהיה קל מאד
לראייה ואפשרית גם ראייה בטרם השקיעה.

ראש חודש שבט הוא מהתאריכים הבודדים המוזכרים בתורה. תחילת נאומו הגדול של משה רבנו בספר דברים הוא בראש חודש שבט.

במוצאי שבת, תיתכן אפשרות לצפייה בירח בטלסקופ, אולם גם זו נראית אפשרות קלושה למדי. בכל אופן אין לנסות לצפות בירח עם אמצעי אופטי טרם שקיעת השמש, עקב סכנת התבוננות בשמש.
מארצות הברית וחלקיה הצפוניים של דרום אמריקה הראיה תהיה אפשרית כבר במוצאי שבת, כאשר במזרח היבשת ובדרומה הראייה קשה ובמערב ארה"ב קלה יותר. מומלץ להיעזר בתרשימים הגלובליים.

תרשים עזר צפייה בירח שבט תשעז
תרשים עזר צפייה בירח שבט תשעז
The new moon of Shavt shall be seen from Israel on Sunday 29th January 2017. The seeing shall be very easy and might be possible even before sunset.
The first day of Shvat is one of the few dates which are mentioned in the Torah, at the beginning of Dvarim (Deuteronomy), when Moshe Rabenu starts his speech to Beni-Israel.
From the US and northern parts of South-America seeing might be possible on Saturday 28-Jan-2017. Difficult from the Eastern USA and SA, and easier from the west coast of the USA.
See global viewing maps here
http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html
New moon of Shvat 5777 from Israel chart
New moon of Shvat 5777 from Israel chart

יום חמישי, 5 בינואר 2017

טבת תשע"ז Tevet 5777

הירח החדש של חודש טבת נראה בזמנו - יום שישי אור לב' טבת על ידי הצופים הבאים:
 • שמחה גרשון בורר - מודיעין עלית 17:00
 • דניס שקולניק - טבריה - 17:01
 • יצחק ליפשיץ - ירושלים 17:03
 • משה רוט - רחובות 17:04
 • דבורה גורדון - ירושלים  17:05
 • סאומן יהושע - פוריה עילית - 17:06
 • רבקה בירדמן - פוריה עילית 17:06
 • נולה טנדרוק - קדומים 17:07
 • יצחק הרטמן - חשמונאים - 17:09
 • רוי הופמן - מעלה אדומים 17:13
 • יהודה לנדי - קרית יערים 17:17
התמונה הבאה צולמה ב31-12-2016  בלפלנד הרחוקה, קו גובה 65 מעלות צפון בכפר בשם גונרן. השמש זורחת בעשר בבוקר ושוקעת בשעה שתיים ובשיא גובהה מגיעה לשתי מעלות מעל האופק בלבד.
Kjell Holmner, Lapland 31/12/2016
Kjell Holmner, Lapland 31/12/2016

The above photo is a great one from Lapland (!) Where the sun rises at 10:00 and sets at 14:00.

Mr. Kjell Holmner, that he observed and photographed the Chodesh from the village of Gunnarn, Swedish Lapland (at 65° 0' 52.2" N and 17° 41' 19.2" E, about 270 m above sea level) on the 31st at 15:33 local time (UT+1h), in a small "opening" between the clouds.


The new moon was seen from Israel on 30/12/2016 from Israel:
 • Simcha Gershon Borer - Modiin ilit 17:00
 • Dennis Chkolnik  Tiberias - 17:01
 • Isaac Lifshitz - Jerusalem - 17:03
 • Moshe Rot - Rechovovt 17:04
 • Devorah Gordon - Jerusalem - 17:05
 • Sauman Joshua - Poriyya Illit - 17:06
 • Becca Biderman - Poriyya Illit - 17:06
 • Nola Tendrock - Kedumim - 17:07
 • Ira Hartman - Hashmonaiim - 17:09
 • Gil Ashendorf - Jerusalem - 17:11
 • Roy Hoffman - Maale Adumim Mitspe Nevo 17:13
 • Yehudah Landy - Kiryat Yearim - 17:17