יום שבת, 29 באוקטובר 2011

New Moon Report for 2011-10-28

The Moon was seen Thursday evening, 2011-10-28 in Israel and in North America. 

הירח נראה בארץ ישראל 2011-10-28 וגם אוסטרליה ואמריקה

Place
Observer
Date
Time
Ma’ale Adumim
Roy Hoffman
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Chaim Green
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Amichai Green
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Aharon Rosenbaum
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Gideon Harlap
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Gedaliah Mayer
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Mordi Mayer
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Shui Mayer
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Avi Witkin
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Yoel Keren
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Joel Guberman
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Ronen Raybi
Oct 28
16:37 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Gidon Ariel
Oct 28
17:00 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Lionel Isaacs
Oct 28
16:58 Naked Eye
Haifa Center
Devorah Boer
Oct 28
17:02 Naked Eye
Haifa Center
Jacob Boer
Oct 28
17:02 Naked Eye
Kfar Eldad
Bruce Brill
Oct 28
17:10 Naked Eye
Kfar Eldad
Yoel HaLevy
Oct 28
17:12 Naked Eye
Old City
Daniella Cachicas
Oct 28
16:58 Naked Eye
Old City
David Cachicas
Oct 28
16:58 Naked Eye
Upper Nazereth
Jonathan Hoffman
Oct 28
17:05 Naked Eye
Tekoa
Baruch Ben Yosef
Oct 28
17:30 Naked Eye
Tekoa
Yonatan Chernobel
Oct 28
17:30 Naked Eye
Tekoa
Rafael Ruderman
Oct 28
17:30 Naked Eye
Otniel
Yehudah Glick
Oct 28
17:48 Naked Eye
Givat Shmuel
Gadi Eidelheit
Oct 28
17:08 Naked Eye
Bnei Brak
יחזקאל רייכמאן
Oct 28
16:57 Naked Eye
חשמםנאים
יצחק הרטמן
Oct 28
16:52 Naked Eye
Efrat
דניאל ג'קסון
Oct 28
17:05 Naked Eye
Efrat
Dalia Orlev
Oct 28
17:05 Naked Eye
Efrat
Tom Rosenfeld
Oct 28
17:45 Naked Eye
Efrat
Josh Rosenfeld
Oct 28
17:45 Naked Eye
Jerusalem
Devorah Gordon
Oct 28
17:02 Naked Eye
Jerusalem
Nehemia Gordon
Oct 28
17:02 Naked Eye
Kendal, NY, USA
Brian Convery
Oct 28
18:10 Naked Eye
Kendal, NY, USA
Linda Convery
Oct 28
18:10 Naked Eye

Next month, the New Moon will first appear from the Temple Mount in Jerusalem on Shabbat, November 26th between 16:33 and 17:44 provided that it is not cloudy.  It will be easy to see.  The Moon's horizon coordinates will be Azimuth 232½° Altitude 13° and should cover 1:54 to 7:02 of the clock’s face.

הירח המתחדש מופיע לראשונה ביום שבת קודש,26.11.2011 בין 16:33 ו-17:44 אם אין עננים.  הוא יהי הקל מאוד לראייה.  קואורדינאטות אופקיות של אזימות ½°232  רום 13°  והירח היה מכסא  1:54 ל7:02  על פני השעון.

יום שלישי, 2 באוגוסט 2011

New Moon Report for August 2011

The Moon was seen Monday evening, 2011-08-01 in Israel and in North America. 

הירח נראה בארץ ישראל 2011-08-01 וגם ואמריקה

Place
Observer
Date
Time
Ma’ale Adumim
Roy Hoffman
Aug 1
19:33 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Na’ama Hoffman
Aug 1
19:36 Naked Eye
חשמונאים
יצחק הרטמן
Aug 1
19:39 Naked Eye
חשמונאים
טלי פז
Aug 1
19:39 Naked Eye
חשמונאים
בריינה הרטמן
Aug 1
19:39 Naked Eye
Efrat
דניאל ג'קסון
Aug 1
19:47 Naked Eye
Har Nof
Danny Lev
July 2
20:25 Naked Eye
דולב
איתן מרקוביץ
Aug 1
19:55 Naked Eye
Givat Shmuel
Gadi Eidelheit
Aug 1
19:40 Naked Eye
Mount Scopus
David Pasanti
Aug 1
19:42 Naked Eye
Mount Scopus
Yoel Keren
Aug 1
19:42 Naked Eye
Mount Scopus
Baruch Ben Yosef
Aug 1
19:42 Naked Eye
Ashdod
מגדי שמואל
July 2
20:05 Naked Eye
Ashdod
אליהו שמואל
Aug 1
20:05 Naked Eye
טלמון
נעמה אבייה
Aug 1
19:37 Naked Eye
עופרה
אברהם שליסל
Aug 1
19:47 Naked Eye
Kendal, NY, USA
Brian Convery
Aug 1
20:58 Naked Eye
Kendal, NY, USA
Linda Convery
Aug 1
20:58 Naked Eye
Creswell, OR, USA
Bill Hastings
Aug 1
20:43 Naked Eye
Creswell, OR, USA
Marsha Hastings
Aug 1
20:43 Naked Eye
Plano, TX, USA
Larry Acheson
Aug 1
20:37 Naked Eye
Rouseau, Dominica
Augustus Paul
Aug 1
Not Seen  

Next month, the New Moon will first appear from the Temple Mount in Jerusalem on Tuesday, August 30th between 19:12 and 19:35 provided that it is not cloudy.  It will be difficult to see.  The Moon's horizon coordinates will be Azimuth 261° Altitude 6½° and should cover 0:54 to 6:23 of the clock’s face.

הירח המתחדש מופיע לראשונה ביום שלשי,30.08.2011 בין 19:12 ו-19:35 אם אין עננים.  הוא יהי הקשה לראייה.  קואורדינטות אופקיות של אזימות261°  רום °  והירח היה מכסא  0:54  ל6:23  על פני השעון.

יום שישי, 1 ביולי 2011

New Moon Report for July 2011

The Moon was seen Saturday evening, 2011-07-02 in Israel and in North America. 

הירח נראה בארץ ישראל 2011-07-02 וגם ואמריקה

Place
Observer
Date
Time
Ma’ale Adumim
Roy Hoffman
July 2
20:00 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Channa Hoffman
July 2
20:00 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Willie Bachrach
July 2
20:01 Naked Eye
Ma’ale Adumim
Na’ama Hoffman
July 2
20:11 Naked Eye
חשמונאים
יצחק הרטמן
July 2
20:04 Naked Eye
חשמונאים
טלי פז
July 2
20:04 Naked Eye
חשמונאים
ירדנה פז
July 2
20:04 Naked Eye
Efrat
דניאל ג'קסון
July 2
20:12 Naked Eye
Har Nof
Danny Lev
July 2
20:25 Naked Eye
דולב
איתן מרקוביץ
July 2
Not Seen
Ashdod
מגדי שמואל
July 2
20:05 Naked Eye
Ashdod
אליהו שמואל
July 2
20:05 Naked Eye
עופרה
רוי אופן
July 2
20:02 Naked Eye
עופרה
אברהם שליסל
July 2
20:03 Naked Eye
Creswell, OR, USA
Bill Hastings
July 2
21:20 Naked Eye
Creswell, OR, USA
Marsha Hastings
July 2
21:20 Naked Eye
Plano, TX, USA
Larry Acheson
July 2
20:56 Naked Eye
Lakewood, NJ, USA
Shia Hertz Ostreicher
July 2
Not Seen
Lakewood, NJ, USA
Moshe Ostreicher
July 2
Not Seen
Lakewood, NJ, USA
Avrohom Ostreicher
July 2
Not Seen
Rouseau, Dominica
Augustus Paul
July 2
Not Seen  
Goteborg, Sweden
Arik Arar
July 3
Not Seen

Next month, the New Moon will first appear from the Temple Mount in Jerusalem on Monday, August 1st between 19:32 and 20:00 and fades between 20:11 and 20:29 provided that it is not cloudy.  It is very easy to see.  The Moon's horizon coordinates will be Azimuth 268½° Altitude 12½° and should cover 1:00 to 6:42 of the clock’s face.

הירח המתחדש מופיע לראשונה ביום שני,01.08.2011 בין 19:32 ו-20:00 ודועך בין 20:11 ו-20:29 אם אין עננים.  הוא יהיהקל מאוד לראייה. קואורדינטות אופקיות של אזימות 268½°  רום 12½°  והירח היה מכסא 1:00 ל6:42 על פני השעון.