יום ראשון, 6 בינואר 2019

שבת תשע"ט - Shvat 5779

שלום לכולם

סיכום - Summary
הירח החדש נראה מישראל ביום שני ליל ב' שבט (7/1/2019)

 • רבקה בידרמן, פוריה עילית, 17:02
 • רוי הופמן, גבעת רם ירושלים, 17:13
 • יצחק ליפשיץ, ירושלים 17:15
 • מקס רמבאו - עיר אובות 17:18
 • יחיאל שטיין אפרת 17:15
 • אסף פריד, נגוהות 17:40
New moon seen from Israel on Monday 7/1/2019
 • Rebecca Biderman, Poria Illit, 17:02
 • Roy Hoffman, Jerusalem Givat Ram 17:13
 • Issac Lifshitz, Jerusalem 17:15
 • Max Rambow, Ir Ovot 17:18
 • Yechiel Stein, Efrattt 17:20
 • Assaf Fried, Negohot 17:40

New Moon - Rebecca Biderman

New moon- Assaf Fried

New Moon - Yechiel Stein
הכנה

הירח החדש יראה בליל ג' אור לב' שבט (יום שני בערב), לאחר השקיעה או אפילו מעט לפניה. מזג האוויר צפוי להיות סוער ומעונן או אביך בדרום ולכן חשוב לנסות בכל זאת, כי כל תצפית חשובה. מבחינת גדול ואחוז תאורה, הירח יחסית קל לראייה, אז אנא נסו לראות.

היום היה ליקוי חמה חלקי שנראה בעיקר בצפון מזרח אסיה. באמצע החודש, ט"ו בשבט, ליקוי ירח מלא. בישראל יראה רק בבוקר ורק בחלקו הראשון עד השלב המלא.
ליקוי הירח המלא של ינואר 2019 ייראה מישראל רק בצורה חלקית בתחילתו ועד הכניסה לשלב המלא. בדיוק אז הירח ישקע בישראל. באירופה יראו מעט יותר אבל ביבשת אמריקה יראו את הליקוי בצורה נהדרת. מישראל מומלץ לכוון שעון לחמש וחצי ולהנות ממה שיש.
זמני הליקוי מישראל (בערך):
 • תחילת ליקוי חצי צל - 4:30
 • תחילת הליקוי החלקי - 5:30
 • תחילת הליקוי המלא - 6:30


חודש טוב ובשורות טובות
גדי


Hello All,
Please try to see the new moon of Shvat on Monday 7/1/2019. The seeing should be easy but the weather conditions are not good, so any observation counts!

Please notice the total lunar eclipse in TU bishvat 20-21/1/2019. From Israel it will be on Monday morning from 4:30 (penumbral) and 5:30 (Umbral) until moon sets (6:30). From Europe and USA more of the eclipse will be visible.יום שני, 3 בדצמבר 2018

טבת תשע"ט Tevet 5779

שלום לכולם!
סוף סוף זה קורה ויהיה אפשר לראות את הירח החדש  בליל א' של חודש כלשהו. בשנתיים האחרונות זה היה נדיר (אם בכלל קרה, אני כבר לא לגמרי זוכר) לאחר ששנת התשע"ז הייתה שנה חסרה. כן כך פועל הלוח העברי המחושב, והשפעות של עיבור או עי עיבור חודש נגררות במשך חודשים רבים קדימה.

בכל אופן הירח ייראה במוצאי שבת קודש אור לא' טבת . נא להחתיל לצפות עוד לפני השקיעה!. הראייה צריכה להיות קלה וכרגיל בחודשים אלו, רק גנרל חורף יוכל לקלקל את הראייה.Hello all
The new moon of Tevet shall be visible on Saturday night (8/12/2018) . Please try to observe even before sunset!


יום ראשון, 4 בנובמבר 2018

כסלו תשע"ט - Kislev 5779

שלום לכולם. נא לנסות לצפות בירח החדש של חודש כסלו ביום חמישי (אור לא' כסלו) 8/11/2018 לאחר השקיעה. הראייה גבולית למדי מישראל ודורשת תנאים מיטיביים, כרגיל, יתרון ניכר לצופים בדרום הארץ.

זו תצפית קשה ומאתגרת וגם השמים מעוניים ולכן אנא עשו כל מאמץ לנסות ולצפות בירח!!

 ביום שישי ראייה תהיה קלה מאד כנראה עוד לפני השקיעה. ביום חמישי הראייה מאירופה קשה ומארצות הבירת ודרום אמריקה תהיה כבר קלה.Hello all , Please try to see new moon of Kislev on Thursday 8th November 2018.
The moon will be hard to see and requires perfect conditions. Like always there is an advantage for observers in the southern parts of Israel.

This is a hard "seeing" so please make any effort to try and observe the new moon!!

On Friday the seeing will be very easy.
From Europe the seeing on Thursday will also be difficult but from the Americas it will be much easierיום שלישי, 2 באוקטובר 2018

מרחשוון תשע"ט - Marcheshvan 5779

The message in English follows the Hebrew
שלום לכולם
הירח החדש של חודש מרחשוון אפשרי לצפייה ביום רביעי (אור לב' מרחשוון )  10/10/2018. הראייה תהיה קלה מאד מאחר וירח כבר התרחק מהשמש. מומלץ להקדים ולצפות כחמש דקות לפני השקיעה.
צופים מיומנים בארצות הברית יוכלו להבחין בירח כבר יום קודם לכן, בתנאי ראיה טובים.

מרחשוון הוא שמו הנכון של החודש. לא מר-חשוון ולא מר חשוון וגם לא חשוון. שם החודש הוא גלגול לעברית של השם האשורי/בבלי הקדום שמשמעותו "החודש השמיני", ולמעשה זהו החודש היחידי ששמו משמר במשהו את השיטה המקראית של שמות החודשים.


מצורפים תרשימים
Please look for the new moon of Marcheshvan.
Marcheshvan is the proper name of the month. Not Mar-Cheshvan or Cheshvan. It resembles the ancient name of the month which means "The eighth month" and thus is the only month that his name related to the old system of calling the months by numbers
From Israel seeing will be  easy on Wednesday (10th Oct 2018). From the US the moon shall be visible on Tuesday under perfect sky conditions. See the global maps for more details.

Global viewing maps are here

יום שני, 3 בספטמבר 2018

תשרי תשע"ט - Tishry 5779

שלום לכלום.

שנת התשע"ט הבאה עלינו לטובה נפתחת עם ראייה קשה מאד ביום שני, אפשרית אבל מאתגרת ודורשת אופק נקי ובהיר, כזה שלי כנראה לא יהיה במקום מגורי. לקראת מוצאי החג, שלישי לאחר השקיעה, הראייה תהיה קלה וברורה.


מארצות הברית, הראייה תהיה קלה גם ביום שני - מפות גלובליות

תשרי תשע"ט
תשרי תשע"ט

שנה טובה ומתוקה
כתיבה טובה לאלתר
גדי

Hello all. the new Hebrew year 5779 starts with a difficult seeing which requires perfect viewing conditions (which I will probably not have in my location). Please try anyway. On Tuesday the seeing will be easy so start looking for the moon immediately after sunset.


From America, seeing will be easy on Monday according to the global  maps.
Tishrey 5779
Tishrey 5779

Shana Tova to all of you!
Gadi


סיכום התצפיות


התצפית בירח החדש בשבוע שעבר הייתה תצפית קשה וקבלנו רק שלוש תצפיות, כוללם נעזור במשקפת ורק אחת עם ראייה בעין.

שמחה בורר ראה ממודיעין עילית ביום שני בערב אור ב באלול שעה 19:10 למשך כעשר דקות במשקפת וקרוב לוודאי שב 19:15 גם בעין אם כי לגבי העין מדובר בקושי רב מאוד ובראייה קלושה ביותר.

רבקה בידרמן בשעה 19:15 עם משקפת מרמת יבנאל, ללא צפייה בעין.
תצפית נוספת מהר נוף, ירושלים בשעה 19:23 ללא צפייה בעין.

התצפית מעוררת כמה שאלות. די ברור שלולא עזרים מודרניים כמו מפות התמצאות היודעות את מיקומו המדויק של הירח ומשקפת, הירח לא היה נראה. אולם לאחר שנראה באמצעות עזרים אלו גם בעין, מסתבר  לקבל את עדות הראייה בימינו ואין צורך לומר שבגלל שבימי קדם לא היו רואים בתנאים אלו, לא נקבל את העדות.

כמו כן נדגיש שעדות דרך משקפיים כשרה בוודאות, שכן המשקפיים מהווים רק תיקון ראייה. לעומת זאת משקפת אוספת יותר אור ופרט להגדלה (שאינה משמעותית לדיוננו) מעלה מאד את הניגודיות בין הירח החיוור לבין השמים, כך שקל יותר להבחין בו.

עוד יש לדון (וכבר הרב פרופ' דרור פיקסלר ואחרים עסקו בכך) בעדשות מקטבות שגם להן ייתכן ויש אפקט של שיפור הניגודיות, אך ללא שיפור באיסוף האור מהירח, אלא דווא בהפחתת אור הרקע.

ונאחל ששאלות אלו יהיו בקרוב בימינו שאלות הלכה למעשה ולא שאלות לעיון בלבד.


בברכת גמר חתימה טובה
גדי
Hello all
We received just 3 observation of the new moon from Israel on last Monday, All three used binoculars and only one of them was able to (very hardly) see the moon with unaided eyes.

Simcha Borer from Modiin Ilit - 19:10 - Bionoculars 19:15 - Barley visible to the eye
Rebecca Biderman - Poria Ilit - 19:15 - binoculars
From Har Nof, Jerusalem - 19:23 - binoculars

Gmar Chatima tova
Gadiיום שלישי, 7 באוגוסט 2018

New moon elul 5778

שלום לכולם
הגענו לחודש אלול, החודש האחרון של שנת התשע"ח. נפנה אתכם קודם כל למאמר על ראשי תיבות אלול. את חלקם אתם מכירים, אולם לדעתי אני הראשון שטרח לחפש את הכל הר"ת שיש בתנ"ך (לפחות עד שאני כתבתי את המאמר, לא היה כזה דבר באינטרנט)  והתוצאות מפתיעות.


אני מקווה שכולם נהנו בשבת קודש "שאו מרום עיניכם" וקיימו את דבר הנביא, צפו בליקוי החמה וכמובן "ראו מי ברא אלה". אני נהנתי מאד, אירחתי עשרות אנשים לתצפית וצפינו בנפלאות הבריאה. מה רבו מעשיך ה'!

הירח החדש של אלול ייראה ביום ראשון אור לב' אלול (12/8) קצת לאחר השקיעה. צפויה ראייה קלה.

בלילות הקרובים מגיע מטר הפרסאידים לשיאו. מומלץ ביום ראשון לצפות בירח החדש ואחר כך (או לפני) לנסוע למקום חשוך ולהנות מעוד תופעה שמיימית ולאחר ראיית המטאור הראשון לברך עושה מעשה בראשית.

ירח חדש אלול
ירח חדש אלולHi. I hope you enjoyed the total lunar eclipse. Please look for the last new moon of 5778, the moon of Elul on Sunday 12/8/2018. The moon will be easy to see.
Also make sure to find a dark lace to se the annual Perseid meteors shower the same night (or a night after/before)
Reagrds
Gadi


New moon Elul
New moon Elulיום שלישי, 10 ביולי 2018

New moon Av 5778

שלום לכולם.
נא לצפות בירח החדש של חודש מנחם אב במוצאי שבת הקרובה ליל ג' מנחם אב 14/7/2017 (יום עצמאות/בסטיליה שמח לחברינו הצרפתים ובהצלחה בגמר גביע העולם). מקצה קצה המערבי של אמריקה ומהאוקינוס השקט תיתכן ראייה גם ב13/7.

אנו בעונת ליקויים והפעם יש שלושה ליקויים. ליקוי חמה חלקי ב 13/7 ייראה מדרום האוקינוס השקט ואולי מעט אנשים באוסטרליה. לא מעניין. וליקוי חמה חלקי נוסף ב 11/8 שייראה מצפון אסיה, גם לא מעניין. מה שמעניין אותנו הוא ליקוי הלבנה המלא בליל ט"ז באב,  ליל שבת "שאו מרום עיניכם". בקישור תמצאו את כל המידע הדרוש, מומלץ לארגן עונג שבת קהילתי בחצר/גג בתאורה מופחתת ולהנות מהליקוי, ומי שחושש שליקוי סימן , ממילא טוב לאדם תמיד להרהר במעשיו. 

נחזור לראייה הראשונה: שימו לב שבעת ראיית הירח החדש בשמים תוכלו לראות בקלות גם את כוכב חמה. הוא נמצא בריחוק מרבי מהשמש והוא יהיה מעל הירח בקו ישר עם נוגה. אני אנסה לצלם מיד במוצאי שבת. הנה תרשים אילוסטרציה נוסף. מעט מתחת לירח כוכב רגולוס באריה.


בשורות טובות במהרה
גדי


The new moon, Mercury Regulus and Venus
הירח כוכב חמה, רגולוס ונוגה
The new moon, Mercury Regulus and Venus
Hi. Please look for the new moon, Saturday 14/7 (Happy Bastille days to our French friends). From the western parts of America the moon might be visible on th 13/7 as well.
We are in an eclipse season with two partial solar eclipses. 13/7 - A partial eclipse in the southern pacific visible to few people on Australia, and 11/8 from North Asia.

More important is the Total Lunar eclipse visible from Israel on 27/7 (My article in Hebrew http://gadieid.blogspot.com/2017/08/Lunar-Eclipse.html)

Please look also for elusive Mercury which will be just above the moon (see the illustration above).
Regards
Gadi