יום שבת, 26 בנובמבר 2016

הכנה לתצפית ירח כסלו תשע"ז New moon of Kislev 5777 notice

נא לנסות ולצפות בירח החדש של חודש כסלו התשע"ז בימים רביעי וחמישי (אור לא' ואור לב' כסלו 30/11/2016  ו 1/12/2016).  ביום רביעי התצפית אינה קשה אך מזג האוויר צפוי להפריע. אם לא יהיו תצפיות נסו גם ביום חמישי.
אם מישהו נמצא באזור הודו, תצפיות משם ביום רביעי יועילו מאד
תרשימי עזרסיכום קצרצר של חודש מרחשוון תשע"ז

בשורות טובות
Please try to watch the new moon on Wednesday 30th November, 2016. In Israel, the weather prediction is cloudy/rainy so if not seen try again on Thursday (1st December,2016) . If you are located in India, please make an effort o watch on Wednesday.
Guiding charts (from Israel)Global viewing maps:

Chodesh Tov

יום שלישי, 8 בנובמבר 2016

סיכום תצפיות מרחשוון תשעז Marcheshvan 5777 report

סיכום התצפיות לירח החדש של מרחשוון

ביום שני אור לל' תשרי - 31/10/2016 - הירח לא נראה מישראל
הירח נראה ממקומות רבים בארה"ב


ביום שלישי אור לא' מרחשוון 1/11/2016 - הירח נראה מישראל כבר בשעה 17:30 על ידי יעקב אפשטיין משומריה (סמוך ללהב)

Summary for Marcheshvan 5777
 On 31/10/2016 the new moon was not seen from Israel, but seen from many places in the US
On 1-Nov-2016 the moon was seen from Israel as well by Jacob Epstein from 17:30 from Shomria (Near Lahav)